Troubleyn | Jan Fabre

Over Jan Fabre

THEATERMAKER

Jan Fabre (°Antwerpen, 1958) staat in binnen- en buitenland bekend als een van de meest vernieuwende en veelzijdige kunstenaars van zijn generatie. Hij heeft zich de voorbije 30 jaar geprofileerd als theatermaker, auteur en beeldend kunstenaar. In elk genre dat hij bespeelt, verlegt hij grenzen.

 

Eind de jaren ’70, maakt de nog heel jonge Jan Fabre furore als performance kunstenaar; tijdens zijn 'Money Performances' steekt hij pakken geld van het publiek in brand om met de as tekeningen te maken. In 1982 legt hij met 'Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was' een fragmentatiebom onder het zitvlees van het toenmalige theaterbestel.

De bevestiging komt twee jaar later met 'De macht der theaterlijke dwaasheden' op uitnodiging van de Biënnale van Venetië. Deze twee voorstellingen staan in heel wat literatuur over hedendaags theater beschreven en reisden destijds de wereld rond.

Jan Fabre groeide uit tot een van de meest veelzijdige kunstenaars van de internationale scène. Ook vandaag nog, onderzoekt en breekt hij met de codes van het bestaande theater door er real time performance in te brengen — levende installaties noemt men ze soms; dan weer ondervraagt hij het medium dans in een poging om de choreografische mogelijkheden om de dans te verrijken….

Het lichaam in al zijn gedaanten is van in de vroege jaren tachtig tot nu, het centrale voorwerp van zijn onderzoek.

AUTEUR

Jan Fabre schrijft zijn teksten bijna altijd met het oog op een (virtuele) enscenering: Fabres hele denkwereld en de inmiddels bekende obsessies en terugkerende motieven zijn erin terug te vinden, vanaf de eerste teksten die hij als zeer jonge kunstenaar schreef, tot de meer bewust gecomponeerde teksten van recentere datum.

Het zijn literaire teksten die tegelijk ook zijn denken over theater illustreren: theater als een totaalkunstwerk waarin het woord een weloverwogen, functionele plaats krijgt naast parameters als dans, muziek, opera, performance-elementen en improvisatie. De soberheid waarmee Fabre het medium tekst hanteert, dwingt tot een vernieuwende manier van theater maken. Ook toekomstige generaties regisseurs die met deze teksten aan de slag gaan, zullen er allesbehalve conventioneel theater uit kunnen puren.

De vroege teksten uit de jaren zeventig, schreef Jan Fabre om zijn toen reeds heftige verbeeldingswereld vorm te geven. Het gaat om teksten die pas vele jaren later in de openbaarheid kwamen, toen ze door de auteur zelf werden geënsceneerd. Andere teksten zijn ontstaan tijdens het repetitieproces, op basis van improvisaties met de acteurs. Soms gaat het om een combinatie van auteursteksten en improvisatieteksten. Een aantal van de teksten zijn monologen, maar ook de teksten voor meerdere personages vallen op door hun monologische karakter.

Realistische dialogen zijn —net als uit het leven gegrepen anekdotes— nauwelijks te vinden in Fabres theaterwerk. De teksten hebben eerder een conceptueel karakter, zijn poëtisch en geven vorm aan oeroude rituelen en thema’s die de auteur fascineren, filosofische vragen die hem obsederen… Maar net zo goed vinden we er het geweld en het genot van het volle leven in terug, de uitbundige en soms donkere ervaring van schoonheid, erotiek en feest — elementen waarin Fabre de ene keer opgaat, om er zich dan weer uit terug te trekken.

BEELDEND KUNSTENAAR

De beeldende kunst van Jan Fabre is ondergebracht in Angelos bvba. Angelos (engelen, boodschappers) coördineert in de praktijk alle beeldende kunstprojecten van Jan Fabre, gaande van museum- en galerietentoonstellingen, openbare en private opdrachten tot de uitgave van catalogi en edities. Angelos treedt tevens op als producent voor de films van Fabre en coördineert zijn performances. Angelos is daarmee het aanspreekpunt voor musea, kunsthallen, galeries, onafhankelijke curatoren, uitgevers, verzamelaars en journalisten.

» www.Angelos.be

Beelden


Video


close