Troubleyn | Jan Fabre

Leden en Bestuurders

LEDEN ALGEMENE VERGADERING
Dhr. Bleyens, Harry
Dhr. Everaert, Hans
Mevr. Gasparotto, Nick
Mevr. Pauwels, Chantal - waarnemend voorzitter
Mevr. Schoups, Inge

LEDEN RAAD VAN  BESTUUR // einde mandaat*
Mevr. Laureyssens, Ilse // 30/09/2019
Mevr. Pauwels, Chantal // 28/03/2024 - waarnemend voorzitter
Dhr. Sansen, Erik // 26/03/2024
Mevr. Schoups, Inge // 28/03/2024

GEDELEGEERD BESTUURDER**
Dhr. Geurden, Mark

* mandaten van Bestuurders zijn volgens het Reglement van Inwendige Orde beperkt in tijd (max. 5 jaar) en slechts 1 maal verlengbaar.
** de gedelegeerd Bestuurder is geen lid van de AV noch van de Raad van Bestuur.

Tegen 30/09/19 zal Troubleyn/Jan Fabre de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur verder uitbreiden tot (in totaal) 10 betrokken individuen.

Video


close